Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Vítáme Vás na stránkách Valašského regionálního sboru.
Jsme křesťané, kteří věří v živého a osobního Boha.
Ve svém životě jsme zažili zkušenost, kdy Bůh se nám dal poznat
a vzbudil v nás víru a touhu s Ním žít.
 

Aktuálně

Milí přátelé,

 

v neděli - 7.1.2018 - začal sborový měsíc modliteb a půstu.
Zveme vás k modlitbám za rozšiřování Božího království (nejen) na Valašsku.
Během měsíce budou probíhat společné sobotní regionální večery modliteb a chval, i případné další akce - pozvánky na některé z nich máte v příloze.
Věřím, že důležité je osobní zapojení/rozhodnutí k tomu využít čas ke ztišení, zpomalení, hledání Boží tváře a jeho vedení pro tento rok.
Každý má svůj způsob jak se setkává s Bohem a to je dobře - každou sobotu je pak možnost se sejít společně.

 

Ať nám Pán žehná, vede nás a ať jsme připraveni slyšet Jeho hlas.
 

Najdete nás

Společná bohoslužba všech měst regionálního sboru se koná každou první neděli v měsíci ve Valašském Meziříčí - vždy od 10 hod. v budově Numeri, Zašovská 778

 

Informace o pravidelných bohoslužbách a dalších aktivitách v jednotlivých městech najdete na samostatných záložkách.