Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Kalendář života sboru

Akce regionu, měst, Royalu, mládeže a denominace

Organizační kalendář

Vytížení sborové budovy ve ValMezu a setkání regionálního týmu