Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

O nás

Náš vztah s Bohem se snažíme vyjádřit přirozeným a současným způsobem, který je srozumitelný modernímu člověku. Věříme, že Ježíš Kristus odpovídá na otázku: „Jaký je Bůh?“ Ježíš sám je tou odpovědí a je obrazem Boha. Věříme, že zemřel na kříži za hříchy každého člověka a po třech dnech byl vzkříšen z mrtvých. Věříme, že On může dát každému nový život, pomoc a naději.
 
Vize
Budujeme Regionální sbor, který je plný Boží slávy, naplňuje poslání církve a je výrazný v modlitbě, chvále a proroctví.
 
Klíčové hodnoty vize
Regionální
Regionální sbor se skládá z místních sborů, které dobrovolně sdílí jedno vedení, jednu vizi a jedny zdroje.
 
Boží sláva
Neomezená přítomnost Božího Ducha.
 
Poslání církve
Biblickým posláním církve je evangelizace, učednictví, služba, společenství a oslava Boha.
 
Modlitba, chvála, proroctví
Sloupy, které podpírají všechno, co děláme.
 
Apoštolská církev
Jsme sborem Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR. Církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi v našem státě. Apoštolská církev je členem Ekumenické rady církví České republiky.
V České republice je Apoštolská církev aktivně zapojena do společnosti a zastřešuje různé společenské aktivity, jako jsou Nehemie – humanitární organizace, Teen Challenge - léčení závislostí, Royal Rangers - práce s dětmi, Diakonie a Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně.
Více o Apoštoské církvi se můžete dočíst na jejich internetových stránkách.