Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

O nás

Náš vztah s Bohem se snažíme vyjádřit přirozeným a současným způsobem, který je srozumitelný modernímu člověku. Věříme, že Ježíš Kristus odpovídá na otázku: „Jaký je Bůh?“ Ježíš sám je tou odpovědí a je obrazem Boha. Věříme, že zemřel na kříži za hříchy každého člověka a po třech dnech byl vzkříšen z mrtvých. Věříme, že On může dát každému nový život, pomoc a naději.

Vize

Budujeme Regionální sbor, který je plný Boží slávy, naplňuje poslání církve a je výrazný v modlitbě, chvále a proroctví.

Klíčové hodnoty vize

 1. Regionální

  Regionální sbor se skládá z místních sborů, které dobrovolně sdílí jedno vedení, jednu vizi a jedny zdroje.

 2. Boží sláva

  Neomezená přítomnost Božího Ducha.

 3. Poslání církve

  Biblickým posláním církve je evangelizace, učednictví, služba, společenství a oslava Boha.

 4. Modlitba, chvála, proroctví

  Sloupy, které podpírají všechno, co děláme.

Apoštolská církev

Jsme sborem Apoštolské církve, která je řádně registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR. Církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi v našem státě. Apoštolská církev je členem Ekumenické rady církví České republiky.

V České republice je Apoštolská církev aktivně zapojena do společnosti a zastřešuje různé společenské aktivity, jako jsou Nehemie – humanitární organizace, Teen Challenge - léčení závislostí, Royal Rangers - práce s dětmi, Diakonie a Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně.

Více o Apoštoské církvi se můžete dočíst na jejich internetových stránkách.