Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Royal Rangers

 

Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.

Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.

Royal Rangers v České republice pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996.

Jsme držitele titulu  “Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“.

Více informací na http://3ph.royalrangers.cz

https://www.email.cz/download/i/_2dry4VUNpclr7mOOP_4bc9H5OkZKP-vnML_4ARGIQrF21EJLvRBh4i_UkGUS17NkddqWZ8/PF%20RR%204.jpg

https://www.email.cz/download/i/v-Oql3elpTqJeDKknkZMOQNzuNXYlVAPcLFhKm5VcFJesCnumjiVs9SLng3gF6qZ3aO2Jcs/PF%20RR%201.jpghttps://www.email.cz/download/i/J2VqMQX-n3g1p6j5bfim1-VpQnPR5DsQGrmHzTfFImCiCK6G9NLvLbKh9Ku-LQA3-7kMw-U/PF%20RR%203.jpghttps://www.email.cz/download/i/86UIZLlIg0C8eL68AFbxivb8bYbbb0tXSfdKczC5ZQE9grYEZ8844MEUy95NIFfq6Czj9lY/PF%20RR%202.JPG