Podpora pastora na Ukrajině

Společný projekt Letniční církve v Krivem rogu a AC ve Valašském Meziříčí

Finance

Finance 2018 

Friday, May 03, 2019 4:46:05 AM

Příjmy

Zůstatek z roku 2017

121.880,19 Kč

Dar z regionálního rozpočtu

18.000,-    Kč

N.f. Nehemia

108.500,-    Kč

Vánoční jarmark

126.768,-    Kč

Ostatní dary

76.950,-    Kč

Celkem

452.098,19 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

15.573,-    Kč

Podpora pastora

20.764,-    Kč

Podpora studentů biblické školy

10.382,-    Kč

Misijní výjezdy

22.047,89 Kč

Nájemné budovy misijního centra

25.955,-    Kč

Pomoc těžce nemocným dětem

18.168,50 Kč

Služba Rómům v Pjatichatkách

12.977,50 Kč

Pomoc válečným uprchlíkům

12.977,50 Kč

Podpora vzdělávání dětí pastora

31.665,10 Kč

Klub pro náctileté

5.191,-    Kč

Melnikovi v ČR

19.161,50 Kč

Nákup projektoru

5.191,-    Kč

Lékařská pomoc pro chudé

7.786,50 Kč

Pomoc ve válečné zóně

112.678,90 Kč

Režie

1.140,04 Kč

Celkem

321.659,43 Kč

 

Konečný zůstatek

130.438,76 Kč


Finance 2017 

Thursday, July 26, 2018 7:36:15 PM

Příjmy

Zůstatek z roku 2016

288.238,64 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

18 000,00 Kč

Dar z N.f. Nehemia

165.000,00 Kč

Ostatní dary

351.935,25 Kč

Celkem

823.173,89 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

16.212,00 Kč

Podpora pastora

43.232,00 Kč

Podpora studentů biblické školy

10.808,00 Kč

Pomoc v platbě nájemného a energií

37.828,00 Kč

Vážně nemocné děti a děti nemocné AIDS

27.020,00 Kč

Misie mezi Rómy - Pjatichatky

13.510,00 Kč

Služba bezdomovcům

2.702,00 Kč

Podpora vzdělávání dětí

27.020,00 Kč

Služba válečným uprchlíkům z Dombasu

18.914,00 Kč

Lékařská péče pro chudé

8.106,00 Kč

Dar pro Dianu a Alisu Melnikovi

2.161,60 Kč

Florbalové vybavení (volnočasové aktivity na školách)

8.488,20 Kč

Humanitární pomoc pro válečnou zónu na Dombase

82.158,10 Kč

Pomoc pro mnohodětné rodiny

13.082,50 Kč

Vybavení do začátku školního roku pro chudé děti

12.035,90 Kč

Pomoc dětem válečných uprchlíků

6.541,25 Kč

Pjatichatky – vzdělávání romských dětí

5.233,00

Festival pro mladé – preventivní program

2.616,50 Kč

Palivové dříví pro chudé

13.082,50 Kč

Pomoc důchodcům v nouzi

27.996,55 Kč

Klub Lighthouse (služba náctiletým)

7.849,50 Kč

Vánoční dárky pro děti z projektů

12.559,20 Kč

Potravinové balíčky pro válečné uprchlíky z Dombasu

9.157,75 Kč

Bankovní poplatky a kurzovní rozdíly

14.452,03 Kč

Náklady na misijní výjezdy

22.770,77 Kč

Propagace

794,00 Kč

Melnikovi v ČR

20.731,15 Kč

Dovolená - Melnikovi

60.179,50

Zůstatek v pokladně

9.051,70

Celkem

536.293,70 Kč

 

Záloha na projekty pro rok 2018

165.000,00 Kč

Konečný zůstatek

121.880,19 Kč

Finance 2016 

Saturday, April 01, 2017 7:49:57 PM

Příjmy

Zůstatek z roku 2015

181.371,35 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

18.000,00 Kč

Dotace z misijního fondu AC

100.000,00 Kč

Ostatní dary

278.085,50 Kč

Celkem

577.456,85 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

16.469,64 Kč

Podpora pastora

43.918,62 Kč

Podpora studentů biblické školy

10.979,76 Kč

Cesta Melnikových do ČR

20.290,70 Kč

Pomoc v platbě nájemného a energií

41.174,10 Kč

Provozní náklady (bankovní poplatky ... atd.)

2.859,09 Kč

Misijní výjezd

2.554,60 Kč

Služba vážně nemocným dětem

27.449,40 Kč

Misie mezi Rómy – Pjatichatky

35.684,22 Kč

Služba lidem na ulici

5.489,88 Kč

Podpora chudých rodin

49.408,92 Kč

Pomoc válečným uprchlíkům

32.939,28 Kč

Celkem

289.218,21 Kč

 

Konečný zůstatek

288.238,64 Kč

Finance 2015 

Thursday, April 14, 2016 4:58:32 PM

Příjmy

Zůstatek z roku 2014

22.619,93 Kč

Záloha zaplacená v roce 2014

84.908,00 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

12 000,00 Kč

Dar z N.f. Nehemie

72.000,00 Kč

Dotace z Misijního fondu AC

113.500,00 Kč

Ostatní dary

117.073,00 Kč

Celkem

422.100,93 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

14.839,23 Kč

Podpora pastora

24.331,51 Kč

Podpora studentů biblické školy

10.992,03 Kč

Cesta Melnikových do ČR

37.773,50 Kč

Pomoc v platbě nájemného

41.220,10 Kč

Vážně nemocné děti a děti nemocné AIDS

27.480,06 Kč

Misie mezi Rómy - Pjatichatky

13.740,03 Kč

Služba bezdomovcům

2.748,01 Kč

Podpora vzdělávání dětí

21.835,00 Kč

Pomoc v platbě energií

3.572,41 Kč

Služba válečným uprchlíkům

27.480,06 Kč

Celkem

226.011,94 Kč

 

Záloha na projekty pro rok 2016

14.717,64 Kč

Konečný zůstatek

181.371,35 Kč

Vysoký konečný zůstatek je dán tím, že v lednu 2016 jsme posílali peníze na podporu projektů v dalším roce.

Finance 2014 

Friday, May 01, 2015 3:51:51 PM

 

Příjmy

Zůstatek z roku 2013

- 16 752,68 Kč

Záloha zaplacená v roce 2013

225 945,00 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

12 000,00 Kč

Dar z N.f. Nehemie

12 000,00 Kč

Ostatní dary

141 721,00 Kč

Celkem

374 913,32 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

14 931,00 Kč

Podpora pastora

73 825,00 Kč

Podpora studentů biblické školy

11 060,00 Kč

Misijní výjezdy

24 249,41 Kč

Cesta Melnikových do ČR

30 152,98 Kč

Pomoc v platbě nájemného

41 475,00 Kč

Vážně nemocné děti a děti nemocné AIDS

27 650,00 Kč

Misie mezi Rómy - Pjatichatky

13 825,00 Kč

Služba bezdomovcům

2 765,00 Kč

Podpora vzdělávání dětí

13 825,00 Kč

Pomoc v platbě energií

3 627,00 Kč

Služba válečným uprchlíkům

10 000,00 Kč

Celkem

267 385,39 Kč

 

Záloha na projekty pro rok 2015

84 908,00 Kč

Konečný zůstatek

22 619,93 Kč


Finance 2013 

Saturday, March 01, 2014 4:24:24 PM

 

Příjmy

Zůstatek z roku 2012

5 014,16 Kč

Záloha zaplacená v roce 2012 149 242,00 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

12 000,00 Kč

Dar z N.f. Nehemie

151 810,00 Kč

Ostatní dary

65 335,00 Kč

Celkem

383 401,16 Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

11 694,00 Kč

Podpora pastora

50 623,00 Kč

Podpora studentů biblické školy

5 847,00 Kč

Misijní výjezd

4 284,98 Kč

Cesta Melnikových do ČR

20 681,86 Kč

Pomoc v platbě nájemného

36 251,00 Kč

Vážně nemocné děti a děti nemocné AIDS

23 388,00 Kč

Misie mezi Rómy - Pjatichatky

19 490,00 Kč

Služba bezdomovcům

1 949,00 Kč

Celkem

174 208,84 Kč

 

Záloha na projekty pro rok 2014

225 945,00 Kč

Konečný zůstatek

- 16 752,68 Kč


Finance 2012 

Saturday, June 01, 2013 2:45:04 PM

 

 

Příjmy

Zůstatek z roku 2011

108 688,13Kč

Dar ze sborového rozpočtu

12 000,00Kč

Dar z N.f. Nehemie

167 000,00Kč

Ostatní dary

96 180,00Kč

Celkem

383 868,13Kč

 

Výdaje

Charitativní obědy

10 508,00 Kč

Podpora pastora

55 549,50 Kč

Podpora studentů biblické školy

8 247,00 Kč

Misijní výjezdy

9 500,20 Kč

Cesta Melnikových do ČR

23 035,07 Kč

Pomoc v platbě nájemného

38 332,20 Kč

Děti nemocné AIDS

12 323,00 Kč

Misie mezi Rómy - Pjatichatky

12 323,00 Kč

Služba bezdomovcům

2 577,00 Kč

Oprava sborového automobilu

4 639,00 Kč

Oprava modlitebny

32 000,00 Kč

Podpora vzdělávání dětí

10 000,00 Kč

Magnetofon pro slepce

578,00 Kč

Sborový notebook

10 000,00 Kč

Celkem

229 611,97 Kč

 

Záloha pro rok 2013

149 242,00 Kč

Konečný zůstatek

5 014,16 Kč


Finance 2011 

Friday, November 04, 2011 2:52:40 PM

příjmy

Zůstatek z roku 2010

59 248,80 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

12 000,00 Kč

Dar z Nadačního fondu Nehemie 70 000,00 Kč

Ostatní dary

149 755,00 Kč

celkem

291 003,80 Kč

výdaje

Charitativní obědy

11 421,00 Kč

Podpora pastora

62 800,50 Kč

Podpora studentů biblické školy

8 364,00 Kč

Misijní výjezdy

27 075,11 Kč

Cesta Melnikových do ČR

22 518,26 Kč

Pomoc v platbě nájemného budovy v Kr. Rogu

6 472,80 Kč

Děti nemocné AIDS

14 467,00 Kč

Misie mezi rómy v Pjatichatkách

14 467,00 Kč

Sbírka na reg. bohoslužbách pro Melnikovi

12 250,00 Kč

Služba bezdomovcům

2 480,00 Kč

Zálohy pro rok 2012

34 355,70 Kč

celkem

216 671,37 Kč

 

Zůstatek k 31.12.2011

74 332,43 Kč

 

Vysoký zůstatek ke konci roku je dán tím, že vždy na začátku nového roku posíláme peníze pro další období. Ještě v říjnu to vypadalo, že nebudeme moci pokrýt všechny výdaje. Nakonec jsme mohli v únoru poslat do Krivego Rogu částku bezmála 150 000,- Kč díky níž jsme nejen pokryli výdaje spojené s projekty, ale pomohli jsme zmírnit dopad protivenství, které církev trpí od ukrajinských úřadů, jenž církev šikanují nejrůznějšími byrokratickými obstrukcemi.

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu v roce 2011.

 

Výhled pro rok 2012

Pro rok 2012 jsme udělali společně s Ukrajinskou církví rozhodnutí, zvýšit pastorův měsíční plat o € 48. Kosťa tedy od února dostává € 366. Ukrajinci navýšili v tomto roce svou zodpovědnost o 10%. To znamená, že se podílí na Kosťově příjmu již z 50%. Druhá polovina platu je hrazena z vašich darů.

Dále budeme pokračovat v podpoře všech aktivit, které jsme podporovali v roce 2011 a budeme se snažit získat co nejvíce prostředků na vyřešení problémů se sborovou budovou. Našim snem a modlitbou je získat finanční partnery pro projekt na Krivorožských školách, kde se církvi zázračně otevřeli dveře. Projekt se s velmi silným evangelizačním nábojem zaměřuje na drogovou a sociální prevenci.

Rozdělení finanční zodpovědnosti 2011 

Friday, October 21, 2011 3:41:22 PM

V roce 2011 činí Kosťův hrubý měsíční příjem 318 €. Česká církev se na něm podílí částkou 191 € (60%) a místní Ukrajinský sbor 127 € (40%).

Ukrajina se zmítá ve vleklé ekonomické krizi. Potíže se nevyhnuly ani  podnikateli, který podporoval Kosťův plat ze 30%. Poté co zkrachoval, jsme si jeho zodpovědnost rozdělili napůl. Ukrajinský podíl tedy vzrostl o 15% což je pro ně veliký krok víry. Snažíme se jim proto pomoci v některých výdajích. Kromě podpory projektu charitativních obědů (480 € / rok), podporujeme studenty biblické školy (340 € / rok) a jeden manželský pár z našeho sboru financoval výměnu oken v místnosti pro dětskou nedělní školu (300 €). Díky štědrému příspěvku Nehemie jsme mohli podpořit práci mezi dětmi nemocnými AIDS (1000 €), misijní práci mezi rómy v Pjatichatkách (1000 €) a nově vzniklou službu mezi bezdomovci (100 €). Církev na Ukrajině čelí kruté úřední šikaně. Skrze nesmyslné vyhlášky a ustanovení se snaží sbory finančně zruinovat. Abychom pomohli zmírnit důsledky tohoto protivenství, rozhodli jsme se jim pomoci v placení některých poplatků (261 €)

Kosťův plat je velice nízký. V centru velkého města se s ním dá vyžít jen s velkými obtížemi. Abychom alespoň nepatrně zmírnili dopad stále rostoucích cen, rozhodli jsme se na začátku roku pomoci mu ve financování vzdělávání jeho dětí jednorázovým darem 250 €.

Dohodli jsme se, že Ukrajinský sbor bude svůj podíl financování Kosťova platu zvedat o minimálně 5% za rok. Tento rok to bylo ale o 15% a pro příští rok se modlí, aby jim Bůh pomohl zvednout svůj podíl o 10%. Pro malý sbor, kde je mnoho seniorů, mladých a ekonomický velmi slabých lidí to je ustavičný zápas o přežití. Cítí však, že postarat se o svého pastora je jejich zodpovědností.

 

Na setkání s vedoucími církve plánujeme další rok

 

počítání výdajů a sepisování smluv

Finance 2010 

Friday, October 21, 2011 3:40:24 PM

příjmy

Zůstatek z roku 2009

75 459,80 Kč

Dar ze sborového rozpočtu

     12 000,-   Kč

Ostatní dary

111 372,    Kč

celkem

198 831,80 Kč

výdaje

Charitativní obědy

10 015,50  Kč

Podpora pastora

70 736,-    Kč

Podpora studentů biblické školy

10 537,-    Kč

Misijní výjezdy

10 991,50  Kč

Cesta Melnikových do ČR

20 003,-    Kč

Podpora mládeže

5 800,-    Kč

Sbírka pro Melnikovi

11 500,-    Kč

celkem

139 583,-    Kč

 

 

zůstatek

59 248,80 Kč

 

Výše konečného zůstatku je dána tím, že na začátku následujícího roku se předávají dary pro další činnost.