Podpora pastora na Ukrajině

Společný projekt Letniční církve v Krivem rogu a AC ve Valašském Meziříčí

Kdo jsou Konstantin a Danuta Melnikovi?

Patří k nové pastorské generaci uvnitř Ukrajinské letniční církve. Jsou tím typem lidí, které si zamilujete okamžitě, jakmile je poznáte. Jsou velice skromní, pokorní a cele vydáni dílu, ke kterému je Bůh povolal. Oba jsou vytíženi na 100%.  Než jim projekt umožnil práci na plný úvazek v církvi, trávili dlouhé hodiny ve svém zaměstnání a církvi věnovali veškerý volný čas. Kosťa se stal pastorem záhy po svém obrácení, když zakladatel jejich malého společenství emigroval do USA. Je udivující, jak rychle dokázal vyrůst s tak minimální podporou, jaká se mu dostávala, nebo spíše nedostávala od zkušenějších služebníků. V tom mále času, který mu zbýval, vystudoval teologický seminář a stal se magistrem teologie. Je to písmák tělem i duší a nejvíce ho těší, když může sloužit Slovem. Jeho obdarování si všimli vedoucí denominace a pozvali jej pracovat v oblastní radě. Jeho vliv se tedy dotýká sborů v celé oblasti. Danuta je vysokoškolsky vzdělaná a i v současnosti studuje na Biblické škole. V církvi je pro Kosťu obrovskou pomocí. Pastoračně slouží ženám, zpívá v hudební skupině, a stará se o administrativu. Oba nadšeně evangelizují. Jejich životy vyvracejí tvrzení, že nadšená služba je na úkor rodinných vztahů.

Jejich dvě dcery (Diana a Alisa) jsou prvním velkým zázrakem, kterým je po jejich obrácení Bůh obdaroval. Po mnoho let jim totiž lékaři připomínali, že děti mít nemohou. A abych nezapomněl…k jejich rodině patří i maminka Danuty, Luba Fjodorovna, o které říkají, že by bez ní snad vůbec sloužit nemohli. Je to žena s velmi širokým srdcem. Obstarává nejen domácnost, ale slouží i dětem v církvi. Každý, kdo ji pozná, o ní potom mluví, jako o „ukrajinské mámě“.

 

 

Zázračné setkání

 

S pastorem Konstantinem Melnikem jsme se seznámili v roce 1999, během večerních biblických seminářů, které organizoval nadační fond NEHEMIA v Krivem rogu. Byl večer a my už se chystali na zpáteční cestu do ČR. V tom nás oslovil mladý muž s prosbou o modlitbu za jeho manželku, která je nemocná a lékaři už jí nedokážou pomoci. Když jsme přijeli k nim domů, uviděli jsme nemocí vyčerpanou ženu, trpící celkovým selháním organismu. Sužovala ji horečka a zánět se jí v těle stěhoval z místa na místo. Sjednotili jsme se s nimi na modlitbě, poté nasedli do auta a vraceli se domů. Druhý den jsme dostali zprávu, že se její stav ještě během noci radikálně zlepšil. V brzké době se pak uzdravila docela. Tato zázračná zkušenost svázala rodinu Melnikových s námi velmi silným poutem.

 

Každý den je ve sboru v Krivem rogu živo. Pořád se něco děje. Zde jsou alespoň nejdůležitější z jejich aktivit, kterými se snaží pomoci lidem kolem sebe.

 

Nemocnice – děti nemocné AIDS

Před několika lety začal Kosťa navštěvovat infekční oddělení v Krivém rogu, kde se kromě jiných léčí i děti nemocné AIDS. Postupně do této služby vtáhl několik lidí ze svého společenství. Vznikl tým ochotných lidí, kteří jim s láskou pravidelně slouží.

 

 

Obědy pro chudé

2x měsíčně se tým složený z převážně starších bratří a sester věnuje chudým seniorům, které krmí jak výborným jídlem, tak i evangeliem. Několik z těchto lidí již přijalo Ježíše jako svého spasitele a pravidelně navštěvují bohoslužby.

 

 

Rómové - Pjatichatky

Sbor v Krivém rogu vyslal do 100 km vzdálených Pjatichatek misionáře, který se věnuje zejména početné romské komunitě. Po několika letech intenzivní práce byl na počátku roku 2011 ustanoven nový sbor, kterému krivorožští i nadále pomáhají.

 

 

Závislí a bezdomovci

Bůh dělá na Ukrajině pozoruhodné zázraky v životech alkoholiků a narkomanů. Nahodilá služba těmto lidem přerostla do vytvoření malého týmu, který pravidelně chodí do Krivorožských ulic a nabízí lidem trochu jídla a hodně naděje.

 

 

Kromě evangelizačních aktivit zde samozřejmě probíhá i služba dovnitř církve. Domácí skupinky, biblické vyučování, modlitební setkání, služba ženám, mládežnické akce, dětská služba ... atd.

Sbor funguje jako nádherná rodina se silným důrazem na osobní vztahy. K nim napomáhá i řada neformálních akcí. Na fotografii opékání šašliku na výletě pro manželské páry.

 

 

O co nám jde

 

Po několika letech služby jsme cítili, že Bůh chce tento sbor i pastora Melnika posunout dál. Jako další krok jsme viděli uvolnění Kosti z jeho náročného zaměstnání, aby se mohl Božímu dílu věnovat naplno. Je to investice nejen k růstu tohoto malého společenství v samém centru velkého města, ale i do církve v širokém okolí, protože jsme si jisti, že Kosťův vliv i nadále poroste. Tato práce není jen o financích. Cílem tohoto projektu je poskytnout Kosťovi, a tím potažmo celému jejich sboru, duchovní, morální a finanční podporu a pomoci jim tím v růstu.Jinými slovy- nejde nám jen o to, shromáždit peníze a poslat je na Ukrajinu. Finanční podpora je pouze další krok, kterým chceme rozšířit naši službu tomuto sboru.