Podpora pastora na Ukrajině

Společný projekt Letniční církve v Krivem rogu a AC ve Valašském Meziříčí

Partneři

Nadační fond Nehemie:

Významě se podílí na podpoře misijní a charitativní práce Krivorožského sboru i v nově vzniklém sboru v nedalekých Pjatichatkách. Pomáhá také v informovanosti skrze svůj časopis. Díky spolupráci s nadačním fondem můžeme pomáhat mnohonásobně více.

Více o práci Nehemie na: www.nehemia.cz

 

 

AC Zábřeh na Moravě:

Pravidelná finanční a morální podpora tohoto sboru je pro náš projekt nepostradatelná. Udržují vřelé vztahy s Melnikovými, kteří se při každé své návštěvě ČR do Zábřehu velmi těší. Trojice služebníků z tohoto sboru sloužila v Krivém rogu v roce 2009.

 

 

AC Uherský Brod:

Stejně jako Zábřeh je i Uherský Brod hluboko v srdcích Melnikových. V roce 2010 se Uhersko-brodští zaměřili hlavně na podporu mládeže Krivorožského sboru. Pastor Rosťa Šiška také v roce 2010 sloužil na Ukrajině, kde byl vřele přijat.

 

 

AC Zlín:

V roce 2011 jsme poprvé navštívili bohoslužby AC Zlín. Melnikovi zde byli velmi příjemně přijati a požehnáni sbírkou. Od té doby je jejich návštěva ve Zlíně příjemnou tradicí.

 

Děkujeme také jednotlivcům z jiných sborů a církví za jejich podporu!!!

 

Misionář, který nikdy neopustí svou zemi

Věřím, že Ježíš volá každého svého učedníka k misii. Každý z nás má v tomto misijním povolání svůj úkol. Možná nikdy nenavštívíš Ukrajinu, ale budeš se za ni modlit, nebo pošleš finanční dar, který umožní sloužit v této zemi někomu jinému. Věřím, že pokud podporuješ misii, Bůh si cení tvé práce stejně jako práce misionáře na misijním poli. Bez lidí jako jsi ty, bychom totiž nikdy nemohli naplnit úkol, který nám Bůh dal. Přeji si vidět tvé překvapení, až budeš stát před Božím trůnem a Pán Pánů ti bude dávat odměnu za tvou misijní práci na Ukrajině. „Ale Pane, vždyť jsem tam nikdy nebyl?“

 

Tento projekt můžete podpořit na účtu Apoštolské církve ve Valašském Meziříčí:
číslo účtu:     393 318 51 / 0100
var. symbol:  444
poznámka:    "Podpora pastora na Ukrajině"

Na požádání vám bude vystaveno potvrzení o darech, které můžete uplatnit při odpočtu daně

 

Pokud máte jakékoliv otázky neváhejte nás kontaktovat:
email:            jirihanak@email.cz
telefon:         +420 777 611 144