Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Výlet do Karlovic

PLÁN VÝLETŮ PRO ROK 2019

11.5. Po cyklostezce Bečva z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí

Vlakem do Velkých Karlovice zpět na kolách.

 

15.6. Z Tesáku na Kelečský Javorník a zpět

Pěší túra. Na Tesák osobními auty nebo linkovým autobusem.

 

17.8. Baťův kanál

Cyklovýlet. Nákladní auto, které bude kola pro Přihlášené účastníky nakládat na Vsetíně, v Jablůnce a ve Valašském Meziříčí. Bez kol pak účastníci pojedou vlakem do Kroměříže, kde nasednou na kola a po cyklostezce pojedou do Uherského Hradiště.

 

21.9. Praha

Tradiční sborový výlet vlakem do našeho hlavního města.

 

27.9.-29.9. Výlet do Českého Švýcarska.

Ubytování s polopenzí v rekreačním středisku Bajtlich. Cena cca do 1500 Kč. Stručný program, který bude ještě upřesněn. Den odjezd z VM – Olomouc – Hradec Králové – Nový Bor – Kamenický Šenov, kde jsou proslulé čedičové varhany – národní přírodní památka Panská skála v nadmořské výšce 594 m n. m. Poté autobusem dojede do Lesné a bude následovat výšlap na Jedlovou a odtud do Jiřetína, kde bude čekat autobus a doveze nás do místa ubytování. Po snídani odjezd autobusem do Jetřichovic, kde vystoupí ti, kteří půjdou delší trasu a dále autobus zastaví v Mezních Loukách pro ty, kteří zvolí kratší trasu a obě skupiny půjdou po naučné stezce k Pravčické bráně a odtud do Hřenska, kde bude čekat autobus. Po snídani odjezd do Dvora Králové – prohlídka proslulého Safari a v odpoledních hodinách odjezd do Valašského Meziříčí – příjezd v cca 20,00 hod. Tento program bude rozšířen o časový itinerář, délky tras a další podrobnosti..

 

Plán akcí na rok 2019 není definitivní. Může být s přihlédnutím k okolnostem rozšiřován nebo měněn.

 

Na některé akce (pěšky z Tesáku na Kelečský Javorník a Praha) je prakticky neomezená možnost účastníků, na ostatní jsou kapacitní limity (Cyklovýlety z Velkých Karlovic možnostmi ČD a kolem Baťoba kanálu je dána maximální kapacitou nákladního auta pro přepravu kol a to 25 ks, ostatní vlakem ČD) a u vícedenního sborového výletu kapacitou autobusu 50 osob, ostatní možnost osobními auty.

 

Vyjma sborového výletu do Českého Švýcarska, kde budou v měsíci únoru vydány podrobné pokyny, u ostatních akcí budou tyto vydány nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.