Já jsem ta cesta, pravda i život...

Ježíš Kristus, Bible

Výlety

Plán sborových výletů na rok 2020
 
23.5. Po cyklostezce Bečva z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí.
Vlakem do Velkých Karlovice zpět na kolách.
 
27.6. Z Tesáku na Kelečský Javorník a zpět. Pěší túra.
Na Tesák osobními auty nebo linkovým autobusem.
 
15.8. Rožnovská Bečva – cyklovýlet.
Nákladní auto bude kola pro přihlášené účastníky nakládat na Vsetíně, v Jablůnce a ve Valašském Meziříčí. Bez kol pak účastníci pojedou vlakem do Rožnova p.R., přestup na autobus, zastávka Horní Bečva, kde nasednou účastníci na kola a pojedou do Valašského Meziříčí (30 km) popř. do Jablůnky (42 km) na Vsetín (49 km).
 
19.9. Praha
Tradiční sborový výlet vlakem do našeho hlavního města.
 
26.9. – 28.9. Sborový výlet do Vysokých Tater.
Ubytování s polopenzí na chatě Valaška v Dolním Smokovci. Předpokládaná cena cca 2150 Kč.
Přihlášky se budou přijímat na sborovém shromáždění dne 5 .1. 2020 dle těchto zásad:
- Rodiny s dětmi – osobně jeden z rodičů
- manželé popř. druh a družka - osobně jeden z partnerů
- Sourozenci – osobně jeden ze sourozenců
- Ostatní – osobně každý sám za sebe
Záloha na zájezd ve výši Kč 600 se bude vybírat současně s přihláškou, nejpozději však
Po dohodě do 19.1.2020. Další zálohy se budou vybírat v červnu a začátkem září 2020.
 
Plán akcí na rok 2020 není definitivní. Může být s přihlédnutím k okolnostem rozšiřován nebo měněn.
Na některé akce (pěšky z Tesáku na Kelečský Javorník a Praha) je prakticky neomezená možnost účastníků, na ostatní jsou kapacitní limity (Cyklovýlety z Velkých Karlovic možnostmi a Rožnovská Bečva je dána maximální kapacitou nákladního auta pro přepravu kol a to 25 ks, ostatní vlakem ČD) a u vícedenního sborového výletu kapacitou autobusu i kapacitou chaty 50 osob.
Vyjma sborového výletu do Vysokých Tater, kde budou v měsíci červnu vydány podrobné pokyny, u ostatních akcí budou tyto vydány nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.
 
Kontakt: Zdenek Hruška (608 733 551)